Hartelijk welkom

op de website van de commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie! Op deze site vindt u de drietalige database voor de bindende Duitse rechtsterminologie in België, Debeterm, die de door de terminologiecommissie in nauwe samenwerking met de Centrale dienst voor Duitse vertaling (CDDV) uitgewerkte terminologie bevat. Verder vindt u hier informatie over het werk van de commissie en terminologie in het algemeen. Daarnaast kunnen diverse werkdocumenten en rechtelijke basissen gedownload worden.

Op deze site vindt u ook de database minTerm met gespecialiseerde woordenschat met betrekking tot de Duitstalige Gemeenschap, in het bijzonder administratieve woordenschat en officiële benamingen van de inrichtingen in de Duitstalige Gemeenschap. MinTerm wordt door de Directieraad van het Ministerie in samenwerking met de terminologische dienst opgesteld en dient als aanvulling op de rechtsterminologie in Debeterm.

Er wordt altijd in beide databases gezocht, waarbij zichtbaar blijft uit welke database het gevonden begrip stamt.